top of page

Våre produkter

urea

UREA GJENBRUK

urea pulver i hånden

Slik ser UREA GJENBRUK ut
 

IMG_0984.jpeg

Dette er utgangspunktet
 

Urea N 46 blir brukt som eit hjelpestoff i Omega-3 industrien
Urea (Karbamid) har kjemisk formel CH4N2O og inneheld 46% Nitrogen. YARA med m fl. produserer Urea for bruk som gjødsel i landbruket.

Omega-3 industrien nyttar urea som hjelpestoff for å auke omega-3 innhaldet. Brukt UREA inneheld litt etanol og litt feittstoff som er fjerna frå omega-3 produkta. Nitrogeninnhaldet er ca. 31%

UREA GJENBRUK ser ut som snø, med nokre lett gule parti med restar av feittstoff. Feittet er destillert og har kvalitet omtrent som biodiesel og er lett nedbrytbart i naturen. Litt feitt kan flyte opp på toppen etter innblanding i blautgjødsel.

Det er no tredje året NRL Vest har eit større forsøksfelt, der en tester ulike mengder UREA GJENBRUK, ureasehemmer og svovel,blanda med husdyrgjødsel for å samanligne grasavlingane med bruk av Fullgjødsel.

Resultata i år viser at ei rett blanding av husdyrgjødsel,ureasehemmer og svovel har gitt avlinger på høgde med kun bruk av fullgjødsel!
Det er NLR Vest, Olav Martin Synnes, som er fagleg ansvarleg for forsøka.
På garden vår har vi brukt UREA GJENBRUK som i forsøket, på ca 300 da dei siste tre åra, med godt resultat. UREA GJENBRUK, REDUSER GJØDSELKOSTNADEN MED OPPTIL 40%

SE PRISER

Se PDF dokumentene.

 

UREA GJENBRUK er godkjent for bruk som gjødsel ihht gjødselvare-foreskriften.

Ta kontakt for interesse eller leveranse av UREA GJENBRUK.

TØRR SAGFLIS pakket på pall

bakhrom-tursunov-Qwem1LxlnBc-unsplash_edited.jpg

Mer informasjon kjem snart.

SKJELLSAND til jordforbedring og badestrender

Sand

Mer informasjon kjem snart.

bottom of page