top of page

Brukerveiledning

UREA GJENBRUK

urea pulver i hånden
1

Regn ut kor mykje UREA GJENBRUK du trenger.
Etterkvart kjem ein hjelpekalkulator her. 

2

Gjer klar ein plass til mottak av UREA GJENBRUK. Enten med ein stor presenning, eller et støpt område. UREA GJENBRUK leverast i container, ca. 9 - 13 tonn pr. lass. Sjå videoklippene

3

Less nødvendig mengde UREA GJENBRUK opp i gjødselkummen, dette kan skje gjennom heile året. Rør godt og tilsett ureasehemmer (Agrotain) før utkjøring av husdyrgjødsla. Agrotain kan vi levere til deg. 

Det må tilførast ca 3kg Svovel pr.da. Det er fleire produsenter av konsentrert (over 90 %) og vannløselig svovel. Ein kan tilføre heile svovelmengda ved første gjødselkjøring om våren. Hogstein Agro AS vil kunne tilby kundene svovel, kostnaden vil vere ca 10 kr pr kg. Ca 30 kr pr da.

4
IMG_0654.jpeg

For å være sikker på at ein har rett mengde nitrogen bør det takast prøve. Eurofins kan analysere slike prøver. Vi har testa ein nitrogenmåler som gir svar på 5 minutter. Denne kan kjøpast hjå Hektner maskin AS

5

Spredemetode: Ved at vi tilsett Ureasehemmer reduserer ein sterkt fordaminga av Urea. Difor kan ein bruke fanespreder eller nedfeller. Det er viktig med nøyaktig spredning av husdyrgjødsla. Det kan lukte litt fiskeolje ved spredning.

bottom of page