top of page

Solgt 150 tonn siden oppstarten i september

150 tonn UREA GJENBRUK har Hogstein Agro AS seld sidan oppstart i september! Eg takkar kundane som har vist tillit til produktet og dei resultat som har kome fram i forsøka til NRL Vest! Med dagens gjødselpriser vil ein ved å bruke Urea Gjenbruk spare ca 260 kr pr da. På ein gard på 400 da ,så vil ein kunne spare over 100.000 kr!コメント


bottom of page