top of page

Feltforsøk

Feltforsøk på UREA GJENBRUK

IMG_0495-urea-gjenbruk.jpg
IMG_0498.jpeg

Feltforsøket på Godøya 2020-2022 enda med et spennende resultat. Se video av Olav Martin Synnes, NLR, tatt opp våren 2020. Trykk her for å laste ned rapporten fra forsøket i år. På produktsida finner du også flere dokumenter, og info.

bottom of page