top of page

Dagens pris på UREA GJENBRUK

UREA GJENBRUK, REDUSER GJØDSELKOSTNADEN MED MEIR ENN 40 %, MED DAGENS GJØDSELPRISER, KAN EIN SPARE CA 150 KR PR DA


HOGSTEIN AGRO AS har no ei introduksjonskampanje, for alle som bestiller UREA GJENBRUK (31% Nitrogen) innan 1. Mars 2023 for omgåande levering, vil prisen være kr 4,- pr kg. Dette gir ein Nitrogen pris på kr 12,90 pr kg Nitrogen + mva og frakt.


Til sammenligning koster Yara sin NS 27-0-0 pr 15. Jan 2023, kr 7,22 pr kg, som gir ein Nitrogenpris på kr 26,74 pr. kg N. Alle priser + Mva og frakt.


Dette sparer du:

Rekneeksempel (Alle priser + mva og frakt):

NS 27-0-0

55 kg (35 kg ,1.slått 20 kg pr. da. 2. slått). Dette gir ca 14,9 kg Nitrogen pr da.

Kostnad pr da: 397 kr


UREA GJENBRUK:

48 kg Urea Gjenbruk (31 kg, 1.slått og 18 kg, 2.slått). Dette gir ca 14,9 kg Nitrogen på da.

48 kg a kr 4 pr kg: 192 kr i tillegg kjem kostnaden til Ureasehemmer på kr 25 pr da og Svovel 30 kr pr da.

Kostnad pr da: 247 kr


Har tatt med i prisberegningen, ureasehemmer og svovel, dette er produkter som vi har og kan levere til sesongen 2023. Prisen på Ureasehemmer er ca 500 kr kg, treng 1 kg pr tonn urea. Ein bør og tilføre ca 3 kg svovel pr da som ein tømmer opp i husdyrgjødsla sammen med urea, ureasehemmer og svovel, ved første gjødsling om våren. Prisen på vannløselig svovel er litt usikker, men ca 10 kr pr kg. Dette er eit pulver som inneheld over 90% svovel, så det vil ikkje vere store mengder å hantere.


Med dagens priser vil ein kunne spare ca 150 kr pr. da. Ein gard på 500 da, kan då spare ca 75.000 kr pr. år.

bottom of page