top of page

Dagens pris på UREA GJENBRUK

Oppdatert: 10. mai 2023

UREA GJENBRUK, REDUSER GJØDSELKOSTNADEN MED OPPTIL 40 %, MED DAGENS GJØDSELPRISER, KAN EIN SPARE CA 120 KR PR DA


HOGSTEIN AGRO AS selger UREA GJENBRUK til ein pris som ligg over 40% under prisen på NS 27-0-0. Prisen pr 1. Mai er kr 3,00 pt kg UREA GJENBRUK.

Dette gir ein Nitrogen pris på kr 9,70 pr kg Nitrogen + mva og frakt.


Til sammenligning koster NS 27-0-0 pr 1. Mars 2023, kr 5,05 pr kg, som gir ein nitrogenpris på kr 18,70 pr. kg N. Alle priser + Mva og frakt.


Dette sparer du:

Rekneeksempel (Alle priser + mva og frakt):

NS 27-0-0

70 kg (2 slåtter). Dette gir ca 19 kg Nitrogen pr da.

Kostnad pr da: kr. 355,-


UREA GJENBRUK:

61 kg Urea Gjenbruk (2 slåtter) Dette gir 19 kg Nitrogen på da.

61 kg a kr 3,00 pr. kg: kr. 183,- i tillegg kjem kostnaden til Ureasehemmer på kr. 25,- pr da

og Svovel kr. 27,- pr da.

Kostnad pr da: kr. 235,-


Har tatt med i prisberegningen, ureasehemmer og svovel, dette er produkter som vi har og kan levere til sesongen 2023. Prisen på Ureasehemmer er ca kr. 450,- kg, + mva og frakt. Bruk 1 kg pr tonn urea. Ein bør og tilføre ca 3 kg svovel pr da som ein tømmer opp i husdyrgjødsla sammen med urea, ureasehemmer og svovel, ved første gjødsling om våren. Prisen på vannløselig svovel er 9 kr pr kg + mva og frakt. Dette er eit pulver som inneheld over 90% svovel, så det vil ikkje vere store mengder å hantere.


Med dagens priser vil ein kunne spare ca kr.120,- pr. da. Ein gard på 400 da, kan då spare ca kr 48.000,- pr. år.

Comments


bottom of page